Uczelnie

W województwie funkcjonuje szesnaście uczelni (w tym 7 to filie, punkty konsultacyjne i jednostki zamiejscowe). Z blisko 30 tys. studentów, w grudniu 2009 roku 16,3 tys. studiowało na Uniwersytecie Zielonogórskim, największej regionalnej uczelni wyższej. Zielonogórska uczelnia będzie w przyszłym roku obchodzić dopiero dziesiąte urodziny, a już w tym roku awansowała o kolejne trzy miejsca w najbardziej opiniotwórczym rankingu uczelni wyższych dziennika Rzeczpospolita i miesięcznika Perspektywy.
Uniwersytet Zielonogórski (UZ) zajął w roku 2010 piętnaste miejsce wśród innych polskich uniwersytetów (tzn. w środku stawki liczącej 25 uczelni) i wyprzedził w tym względzie tak znaczące jednostki naukowe jak Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej z Warszawy, Uniwersytet Szczeciński czy Uniwersytet Rzeszowski. UZ powstał z połączenia Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Dziś kształci na blisko czterdziestu kierunkach w 70 specjalnościach, w dziedzinach humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, ścisłych, technicznych i artystycznych. Uczelnia zielonogórska kształci doktorów i nadaje tytuły doktorów habilitowanych na kierunkach: elektrotechnika, historia i matematyka.

UZ zbudował wokół siebie sieć instytucji akademickich. W murach uniwersyteckich funkcjonuje Biuro Karier, które corocznie organizuje Targi Pracy. Uniwersytet to również Lubuski Ośrodek Badań Społecznych, realizujący projekty badawcze na zachodzie Polski. Ciekawostką jest Ogród Botaniczny stworzony przy współpracy UZ, który odwiedzają corocznie tysiące turystów. Wielu studentów korzysta też z możliwości jaki daje Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, w którym powstają małe firmy spin-off/spin-out w branżach informatycznych, reklamowych czy telekomunikacyjnych.

Najważniejszym – w ostatnim czasie – realizowanym projektem przez Uniwersytet Zielonogórski jest tworzenie Parku Naukowo-Technologicznego, w którym będą prowadzone badania, a pomysły tam zaprojektowane mają być komercjalizowane. Łączne nakłady na stworzenie Parku wraz z infrastrukturą towarzyszącą, mają się zamknąć sumą 125 mln złotych.