Szkoły Wyższe

Po maturze młodzież może skorzystać z oferty 6 lubuskich szkół wyższych oraz 4 wydziałów zamiejscowych innych uczelni w ramach studiów I i II stopnia, studiów podyplomowych oraz doktoranckich (16 dyscyplin). W województwie lubuskim w 2016 roku kształciło się prawie 15 tys. studentów, w tym 11,6 tys. na Uniwersytecie Zielonogórskim (UZ).
Uniwersytet oferuje 60 kierunków kształcenia w ramach 12 wydziałów. Do pierwszej dziesiątki najwyżej notowanych w rankingach ogólnopolskich kierunków kształcenia należą: elektrotechniczne, matematyka oraz fizyka i astronomia. Do wyróżniających należy zaliczyć budownictwo oraz mechanikę.
Nowymi kierunkami kształcenia na lubuskich uczelniach są: lekarski i pielęgniarstwo, prawo i administracja, inżynieria kosmiczna (UZ), dietetyka (AWF ZWKF Gorzów Wlkp.), gospodarka i rozwój zrównoważony (PWSZ Sulechów), turystyka i rekreacja (AJP Gorzów Wlkp.) oraz język angielski i komunikacja międzykulturowa w Europie (CP Słubice).
Uczelnie lubuskie dają możliwość prowadzenia polsko-niemieckich studiów wspólnych w środowisku międzynarodowym oraz sukcesywnie poszerzają ofertę kształcenia w języku angielskim. Dotyczy to m.in. kierunków: ochrona środowiska, informatyka i ekonometria, matematyka, fizyka, inżynieria produkcji (UZ) i stosunki międzynarodowe (CP Słubice). Uczelnie oferują ponadto naukę języka polskiego studentom zagranicznym (AJP, Gorzów Wlkp.). Studenci zainteresowani poszerzaniem swoich horyzontów intelektualnych mają także możliwość korzystania z różnego typu inicjatyw młodzieżowych w ramach Programu Erasmus+.
Od wielu lat uczelnie lubuskie współpracują z firmami regionalnymi i globalnymi z m.in. takich branż jak energetyczna, ICT, mechaniczna, metalowa, technologie żywności oraz w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Coraz częściej prowadzone są tzw. akademie oferujące kursy przygotowane przez firmy (ADB, CISCO, Meta Pack, Microsoft, Perceptus, REC, Siemens oraz Sinersio). Kadra wykształcona na lubuskich uczelniach z powodzeniem podejmuje pracę w przemyśle, usługach, bankowości oraz systemie edukacji.

 

Lubuskie Uczelnie: z Gorzowa Wlkp.: Akademia im. Jakuba z Paradyża (AJP), Wyższa Szkoła Biznesu (WSB), Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim (AWF ZWKF), Zamiejscowy Wydział Społeczno-Ekonomiczny Uniwersytetu Szczecińskiego (ZWSE US); z Gościkowa-Paradyża: Wyższe Seminarium Duchowne (WSD);
z Kostrzyna n/Odrą: Wyższa Szkoła Zawodowa (WSZ); ze Słubic: Collegium Polonicum (CP); z Sulechowa: Wydział Zamiejscowy w Sulechowie; Uniwersytet Zielonogórski (UZ); z Żar: Łużycka Szkoła Wyższa im. Jana Benedykta Solfy;