Lubuskie w liczbach

LUBUSKIE – WYBRANE WSKAŹNIKI STATYSTYCZNE*

Powierzchnia województwa lubuskiego 13 988 km2

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 51%

Ludność – 1 013 031 mln osób

na km2 – 73 osoby

zamieszkała w miastach – 658,9 tys. osób / 65%

Rynek pracy

Aktywni zawodowo – 439 tys. osób

Liczba pracujących w sektorze przedsiębiorstw – 132,6 tys. osób

Branża produkcyjna o największej liczbie pracujących – motoryzacyjna – 11 272 osób

Stopa bezrobocia – 4,9%

Liczba bezrobotnych – 18,7 tys. osób

 

Liczba podmiotów gospodarki narodowej – 116 696

w tym spółki handlowe – 9524

w tym spółki z udziałem kapitału zagranicznego – 1580

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej – 4239,92 zł

 w tym:

– sektor informacji i komunikacji – 6980,96 zł

– rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo – 5535,29 zł

– przemysł – 4410,43 zł

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw – 4747,64 zł

PKB województwa lubuskiego

2000 – 17,52 mld zł
2005 – 23,41 mld zł
2010 – 31,69 mld zł
2013 – 36,56 mld zł
2014 – 38,37 mld zł
2015 – 39,81 mld zł

2016 – 41,35 mld zł

2017 – 43,50 mld zł (dane szacunkowe)

 

Wartość produkcji sprzedanej przemysłu

1999      –   9,27 mld zł (ceny bieżące)

2005      – 13,62 mld zł

2010      – 23,37 mld zł

2014      – 28,42 mld zł

2015      – 29,72 mld zł

2016      – 32,19 mld zł

2017      – 34,85 mld zł

2018      – 38,13 mld zł

I-VIII 2019 – 25,77 mld zł (dane szacunkowe)

 

Wartość produkcji sprzedanej wiodących branż przetwórstwa przemysłowego (w mld zł)

Branża / rok 1999 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018
pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy 0,10 1,59 3,05 4,47 4,82 5,11 5,52 6,26
drewno, korek, słoma i wiklina 1,69 2,58 2,81 3,22 3,56 4,01 4,06 4,32
artykuły spożywcze 1,69 1,55 2,06 2,52 2,82 2,92 3,06 3,23
papier i wyroby z papieru 0,70 1,20 1,91 2,35 2,56 2,75 2,70 3,05
wyroby z metali 0,39 0,72 1,34 1,97 2,16 2,31 2,47 2,67

*Dane na podstawie publikacji Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze ze strony:

https://zielonagora.stat.gov.pl

Zielona Góra, 22.10.2019