Informacje podstawowe o regionie

Lubuskie jest jednym z najpiękniejszych regionów Polski. Powierzchnia województwa wynosi blisko 14 tys. km kw. i zamieszkuje tutaj ponad 1 mln osób. Jak łatwo obliczyć, zaludnienie nie jest duże i wynosi 72 osoby na km kw. Lubuskie jest najbardziej zalesionym regionem w Polsce. Ponad połowa powierzchni województwa to lasy, co sprawia, że jesteśmy nazywani Zieloną Krainą.

Lubuskie od zachodu graniczy z Niemcami (landy – Brandenburgia i Saksonia) oraz leży na skrzyżowaniu naturalnych szlaków północ-południe i wschód-zachód, co wraz z rozwijającą się siecią dróg powoduje, że region jest dobrze skomunikowany, zarówno z resztą Polski jak i Europą. Do najważniejszych miast w Lubuskiem można zaliczyć ponad stutysięczne: Zieloną Górę i Gorzów Wielkopolski oraz mniejsze miasta, takie jak: Nowa Sól, Żagań i Żary. Stolica Polski, Warszawa, znajduje się w odległości ok. 450 kilometrów od naszego województwa, a stolica Niemiec – Berlin – leży odpowiednio 134 km od Gorzowa Wielkopolskiego i 182 km od Zielonej Góry.

W Lubuskiem dobrze rozwinięty jest handel i usługi, powiększa się baza hotelowa i oferta wypoczynkowa, rozwija przemysł. Inwestują tu międzynarodowe koncerny. Dzięki wspólnym staraniom nasze województwo jest w czołówce regionów dbających o ekologię.

Lubuskie jest atrakcyjnym terenem dla zagranicznych inwestorów. Firmy te znajdują tu dobre warunki dla rozwoju i mają znaczący udział w handlu zagranicznym regionu. Najważniejszym partnerem handlowym województwa lubuskiego jest Republika Federalna Niemiec. Na niemiecki rynek trafia niemal 70 proc. towarów i usług eksportowanych przez lubuskie firmy. Kolejne miejsca zajmują Włochy (4,1 proc.), Holandia (3,5 proc.) i Dania (3,3 proc.). Także w imporcie ponad 50-procentowy udział mają Niemcy, a wśród innych partnerów znacząca jest pozycja Włoch (7,4 proc.), Danii (4,2 proc.) i Czech (3,3 proc.).