Informacje podstawowe o regionie

Województwo Lubuskie jest jednym z najpiękniejszych regionów Zachodniej Polski, położone na granicy z Niemcami. Powierzchnia województwa wynosi 13 989 km kwadratowych i zamieszkuje tutaj 1 008,8 tys osób. Jak łatwo obliczyć zaludnienie nie jest wielkie i wynosi 72 osoby na km kw. Województwo jest bardziej niż reszta Polski zurbanizowane. Zajmuje ono pierwsze miejsce w Polsce pod względem wielkości obszarów leśnych, które są poprzecinane licznymi jeziorami i rzekami. Z tego względu nasze województwo nazywane jest często zielona bramą Polski.

Województwo Lubuskie zostało utworzone w 1999r. z dwu wcześniejszych województw: gorzowskiego i zielonogórskiego.
Lubuskie leży na skrzyżowaniu naturalnych szlaków północ-południe i wschód-zachód, co wraz z rozwijającą się siecią dróg powoduje, że region jest dobrze skomunikowany zarówno z resztą Polski jak i Europą. Do najważniejszych miast w Lubuskiem można zaliczyć ponad stutysięczną Zieloną Górę i Gorzów Wielkopolski oraz mniejsze miasta takie jak: Nowa Sól, Żagań, Żary. Stolica Polski, Warszawa, znajduje się w odległości ok 450 kilometrów od naszego województwa, a stolica Niemiec – Berlin – leży odpowiednio 134 km od Gorzowa Wielkopolskiego i 182 km od Zielonej Góry.

W Lubuskiem dobrze rozwinięty jest handel i usługi, powiększa się baza hotelowa i oferta wypoczynkowa, rozwija przemysł. Inwestują tu międzynarodowe koncerny. Dzięki wspólnym staraniom nasze województwo jest w czołówce regionów dbających o ekologię.
Lubuskie jest atrakcyjnym terenem dla zagranicznych inwestorów. Firmy te znajdują tu dobre warunki dla rozwoju i mają znaczący udział w handlu zagranicznym regionu. Najważniejszym partnerem handlowym województwa lubuskiego jest Republika Federalna Niemiec. Na niemiecki rynek trafia niemal 70% towarów i usług eksportowanych przez lubuskie firmy. Kolejne miejsca zajmują Włochy (4,1%), Holandia (3,5%) i Dania (3,3%). Także w imporcie ponad 50-procentowy udział mają Niemcy, a wśród innych partnerów znacząca jest pozycja Włoch (7,4%), Danii (4,2%) i Czech (3,3%).