NAZWA PARTNERSTWA: Lubuskie Centrum Cyfrowych Technologii Medycznych OPIS: Celem partnerstwa jest opracowywanie innowacyjnych cyfrowych technologii medycznych, ich wdrażanie do gospodarki…

NAZWA PARTNERSTWA: eMobilty – next level OPIS: Celem głównym Partnerstwa jest ROZWÓJ GOSPODARCZY I TECHNOLOGICZNY W OPARCIU O MEGATREND ELEKTROMOBILNOŚĆ,…

NAZWA PARTNERSTWA: Harmonia sztuki i przyrody na lubuskich szlakach turystycznych z praktycznym wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii OPIS: Ideą wyjściową Partnerstwa…

NAZWA PARTNERSTWA: Zielona Gospodarka i Odnawialne Źródła Energii OPIS: Główne cele rozwojowe specjalizacji to prowadzenie prac B+R mających bezpośredni wpływ…

NAZWA PARTNERSTWA: Innowacyjny przemysł – Zrównoważony Rozwój: Systemy cyber-fizyczne OPIS: Głównym celem projektu jest stworzenie cyber-fizycznych systemów do zarządzania, optymalizacji…

NAZWA PARTNERSTWA: „SMART FACTORY 4.0” OPIS: SMART FACTORY 4.0 to kierunek zaproponowany jako jeden z kluczowych obszarów w ramach Lubuskich Inteligentnych…

NAZWA PARTNERSTWA: Rozwój systemów kosmicznych – materiały i technologie ICT OPIS: Planowane obszary badawcze: Systemy satelitarne i naziemne Robotyka, sterowanie,…

NAZWA PARTNERSTWA: SmartCity i IoT – inteligentne zarządzanie zasobami w gospodarce OPIS: SmartCity oraz IoT są kluczowym obszarem Lubuskiej Inteligentnej…

NAZWA PARTNERSTWA: „InnoFood – żywność wysokiej jakości” OPIS: Produkcja bezpiecznej żywności wysokiej jakości, szczególnie w powiązaniu z walorami prozdrowotnymi, żywnością…