ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ORGANIZACJĘ WEBINARÓW

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ORGANIZACJĘ WEBINARÓW W ZAKRESIE ROZWOJU EKSPORTU I INWESTYCJI ZA GRANICĄ DLA PRZEDSIĘBIORSTW Z WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2021 r.
Szanowni Państwo
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra  zaprasza do złożenia ofert cenowej na zadanie
pn. „Organizacja dziesięciu spotkań informacyjnych organizowanych w  formie webinarów /seminariów on-line w zakresie rozwoju eksportu i inwestycji za granicą dla przedsiębiorstw z województwa lubuskiego” w 2021 r.

Opis przedmiotu zamówienia oraz pozostałe niezbędne dokumenty i formularze znajdują się w załącznikach

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.08.2021 r., do godz. 12:00 w Kancelarii Ogólnej  Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7

– szczegóły w zaproszeniu do składania ofert.

FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 4 Do Zarządzenia 2020

SOPZ WEBINARY 2021

WEBINARY 2021 Umowa Stan Na 17.08.2021 Doc

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT WEBINARY 2021

Pobierz w PDF