Zaproszenie na Semianrium KE ws. Access2Markets 26.01.2021

Szanowni Państwo,

W ślad za działaniami promocyjnymi unijnej bazy dany Access2Markets, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przekazuje kolejne zaproszenie Komisji Europejskiej na bezpłatne Seminarium on-line ws. promocji funkcjonowania bazy UE: Access2Marktes, które ma się odbyć się 26 stycznia br.

MRPiT zwraca się z uprzejmą prośbą o jak najszerszą dystrybucję pośród członków Państwa organizacji przedmiotowej informacji.
Zachęcamy polski biznes do udziału w tym Seminarium!

Komisja Europejska organizuje kolejne bezpłatne Seminarium on-line (podobne jak 13 grudnia ubr.) dla krajów i biznesu UE ws. funkcjonowania Access2Markets.
Szkolenie prowadzone będzie w kilku językach UE (bez polskiego), w tym w j.angielskim. Tym razem nie będzie tłumaczenia na j.polski  (jak było na Seminarium 13 grudnia ubr.).
Czas rejestracji upływa w dniu 22 stycznia br.
Nie ma informacji, czy jest limit uczestników. Prawdopodobnie będzie zastosowana zasada:”kto pierwszy, ten lepszy„.  Zapisy odbywają się poprzez kliknięcie na aktywny link w załączonym dokumencie i następnie wypełnienie formularza.
Oprócz załączonego dokumentu obecnie brak jest bardziej szczegółowych informacji nt. tego spotkania. Jeżeli będą dostępne dalsze informacje, prześlemy je niezwłocznie.

Opis zakresu funkcjonowania Access2Markets w załączeniu:

Access2Markets Ulotka Funkcjonowanie Zakres

Invitation A2M Seminar

Pobierz w PDF