Komisja Europejska rozpoczęła przegląd unijnej polityki handlowej – zaproszenie do udziału w konsultacjach

16 czerwca br. Komisja Europejska rozpoczęła gruntowny przegląd unijnej polityki handlowej, który realizowany jest z dwóch kluczowych powodów:

  • Po pierwsze, aby ocenić, w jaki sposób polityka handlowa może przyczynić się do szybkiego i trwałego ożywienia społeczno-gospodarczego, wzmocnienia konkurencyjności po pandemii Covid19, sprostania wyzwaniom, przed którymi stanie UE oraz pomocy w promowaniu naszych wartości i standardów.
  • Po drugie, aby ocenić, w jaki sposób polityka handlowa może pomóc w budowaniu silniejszej UE w oparciu o model „otwartej autonomii strategicznej” – czerpiąc korzyści z otwartości dla naszych przedsiębiorstw, pracowników i konsumentów, chroniąc ich jednocześnie przed nieuczciwymi praktykami i zwiększając ich odporność, aby byli lepiej przystosowani do przyszłych wyzwań.

Istotną częścią tego procesu będą konsultacje publiczne z udziałem Parlamentu Europejskiego, państw członkowskich, zainteresowanych stron i społeczeństwa obywatelskiego. Konsultacje obejmują wszystkie tematy istotne dla unijnej polityki handlowej, ze szczególnym naciskiem na:

  • Budowanie odpornej i zrównoważonej gospodarki UE po kryzysie związanym z koronawirusem;
  • Reformę Światowej Organizacji Handlu;
  • Tworzenie możliwości handlowych dla przedsiębiorstw, zwłaszcza małych i średnich firm;
  • Maksymalne zwiększenie wkładu polityki handlowej w działania dotyczące najważniejszych globalnych wyzwań, takich jak zmiana klimatu, zrównoważony rozwój czy transformacja cyfrowa;
  • Wzmocnienie stosunków handlowych i inwestycyjnych z kluczowymi partnerami handlowymi;
  • Zapewnienie równych warunków działania i ochronę przedsiębiorstw i obywateli UE.

Celem Komisji jest wypracowanie konsensusu w sprawie nowego kierunku polityki handlowej UE w średniej perspektywie czasowej, z uwzględnieniem nowych globalnych wyzwań oraz doświadczeń wyniesionych z kryzysu związanego z koronawirusem.

Dostosowanie unijnej polityki handlowej pozwoli skuteczniej służyć europejskim interesom. Silna Unia Europejska potrzebuje silnej polityki handlowej i inwestycyjnej, aby wspierać odbudowę gospodarczą, tworzyć dobrej jakości miejsca pracy, chronić europejskie przedsiębiorstwa przed nieuczciwymi praktykami w kraju i za granicą oraz zapewniać spójność z priorytetami w zakresie zrównoważonego rozwoju, zmiany klimatu, gospodarki cyfrowej i bezpieczeństwa.

Intencją jest, aby ta polityka w dalszym ciągu służyła unijnym obywatelom i przedsiębiorstwom oraz przyczyniała się do urzeczywistnienia naszych globalnych ambicji bycia liderem w wielu różnych obszarach. W tym samym czasie polityka handlowa musi przewidywać bardziej realistyczne podejście chroniące nas przed nieprzyjaznymi lub agresywnymi działaniami zachowując swobodny i uczciwy handel, oparty na zasadach, zarówno wewnątrz UE-27, jak i w skali globalnej.

 

Zachęcamy Państwa do udzielenia odpowiedzi na pytania znajdujące się w dokumencie „A renewed trade policy for a stronger Europe – Consultation Note (informacja w jęz. angielskim). Państwa odpowiedzi pomogą Komisji Europejskiej w wypracowaniu unijnego podejścia do polityki handlowej na miarę potrzeb świata po pandemii koronawirusa.

Pisemne komentarze należy nadsyłać bezpośrednio do Komisji Europejskiej do dnia 15 września 2020 r. na adres:  lub do Ministerstwa Rozwoju do 30 lipca 2020 r.  na adres:  lub .

Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w komunikacie, który będzie opublikowany pod koniec bieżącego roku. Ostateczny przegląd będzie wynikiem przejrzystego i włączającego procesu, w tym internetowych konsultacji publicznych, dyskusji z Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi oraz dialogu z zainteresowanymi stronami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego.

 

Dodatkowe informacje

Priorytety Komisji oraz pismo przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen określające zadania kandydata na komisarza ds handlu Phila Hogana.

Program prac Komisji

Plan odbudowy UE

 

Pobierz w PDF